Točnost podataka

 

Podaci u sustavu nemaju službeni karakter niti bilo kakvu pravnu snagu te su prezentirani kao informativni uvid u stanje dugovanja pojedinih usluga. U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica, mjerodavno stanje nalazi se u službenim evidencijama Grada Varaždina i drugih nadležnih institucija!

 

Podaci se ažuriraju na temelju službenih izvora i u najvećoj mjeri bi trebali biti točni. Iako se podaci ažuriraju svakodnevno, točnost podataka ovisi i o brzini unosa novih podataka u sustav – treba uzeti u obzir nekoliko dana koliko je potrebno da se dobiveni izvještaji o uplatama  unesu u sustav.

 

Organizacija i pregled podataka

 

Korisnici su u mogućnosti pregledati podatke po pojedinim pružateljima usluga za sve ili pojedinačne objekte i usluge. Početni pregled se sastoji od svih otvorenih računa korisnika.

 

Korisniku je omogućeno da osim samo otvorenih računa, vidi ukupni promet po pojedinim pružateljima usluga, kao i pregled samo računa ili uplata.