Pomoć

 

Prijava u sustav i promjena lozinke

Pregled podataka

 

Prijava u sustav i promjena lozinke

 

Svi korisnici se prijavljuju u sustav podacima dobivenim od strane Grada, tj. unosom matičnog broja (ili OIB-a), te lozinke. Ukoliko korisnik nije dobio svoje podatke za prijavu, iste može zatražiti u komunalnom odjelu Grada Varaždina

 

Nakon prve prijave u sustav, korisniku se preporučuje promjeniti svoju lozinku, a to može učiniti u bilo kojem trenutku klikom na polje „Promjena lozinke“, pri čemu se otvara stranica na kojoj se nalaze polja za promjenu lozinke:

 

 

 

 

 

Pregled podataka

 

Stranica pregleda prometa sastoji se od tri dijela: zaglavlja stranice, zaglavlja prikaza podataka, te tabelarnog prikaza podataka. Zaglavlje stranice sadrži naslov i logo Grada Varaždina, a ispod toga nalazi se traka u kojoj je ispisano prezime i ime, odnosno naziv, te adresa korisnika. U nastavku tog reda nalaze se linkovi na stranicu za promjenu lozinke, te za odjavu iz sustava.

 

U zaglavlju prikaza podataka nalaze se filteri za prikaz pojedinih stavaka korisnika. Filteri za pregled podataka, prema kojima možete odabrati prikaz podataka:

 

Zaglavlje prikaza podataka:

 

Nakon odabira željenog prikaza podataka, podaci na stranici se ažuriraju pritiskom na polje "Obnovi prikaz". Na samom početku su prikazani podaci u ukupnim iznosima po računima i uplatama, te ako se odabere opcija prikaza podataka po pojedinom objektu ili usluzi, dobiva se prikaz podataka po stavkama. Razlog tome je što jedno zaduženje može sadržavati više usluga (npr. račun za komunalnu i vodnu naknadu) ili više objekata (npr. stari računi za komunalnu naknadu koji su unutar jednog iznosa računa imali zaduženje za više objekata).

 

Osim filtera za prikaz podataka, moguće je odabrati također i jedan od načina pregleda podataka unutar tabelarnog prikaza podataka. Mogući načini pregleda podataka su:

 

Uz gore navedena četiri načina pregleda podataka i opciju prikaza podataka zbirno ili po pojedinom objektu/usluzi, omogućen je prikaz podataka na 8 različitih načina.

Zadani prikaz podataka je zbirni prikaz svih otvorenih stavaka svih pružatelja usluga sortiran po datumima zaduženja / uplata.

 

Izgled tabele s podacima:

 

Kolone tabele kod prikaza podataka zbrino po računima:

 

Kolone tabele kod prikaza podataka pojedinačno po objektima / uslugama:

 

Budući da se kod zbirnog prikaza podataka po računima ne vide detalji tog računa (koji su sve objekti i usluge sadržani u računu), u tabeli je omogućen pritisak na oznaku za detalje, koji otvara dodatan ekran sa prikazom cjelokupnog računa razrađenog po svim njegovim stavkama – objektima i uslugama. Na isti način, kod pojedinačnog prikaza stavaka po objektima/uslugama prikazan je samo iznos za tu pojedinu stavku, ali pritiskom na oznaku za detalje, otvara se taj isti ekran sa prikazom cjelog računa iz kojeg potječe odabrana stavka.

 

Ispod tabele nalazi se i rekapitulacija dugovanja koja se sastoji od sljedećih polja: